Vi utfører trefelling og feller trær som vokser over hus og eiendommer eller nær strømkabler.

TA KONTAKT

Trefelling

Vi fjerner trær som vokser over hustak og eiendom ved å demontere treet i små biter.

Dersom det er nødvendig, lårer vi ned deler av treet i tau og taljer for å sikre at gjenstander og personer rundt treet ikke kommer til skade. Uansett hvor treet vokser, kan vi komme til og fjerne det trygt og sikkert.

Ved trefelling benytter vi førsteklasses utstyr som sikrer området, hus -  og ikke minst personer.

Etter endt trefelling kutter vi også stubben så nær bakken som mulig. Atlas trefelling utfører: Trefelling, trepleie, kronereduksjon, stubbefresing og bortkjøring av trerester.

Pris på trefelling

Pris på trefelling er vanskelig å gi - før vi kommer på befaring. Pris på felling av trær varierer etter treets størrelse, plassering, kompleksitet, tilgang og adkomst, osv.

Men; vi utfører gratis befaring i forhold til trefelling, og vi vil alltid gi deg en god pris på trefelling i Oslo og Viken/Akershus, som er vårt primære arbeidsområde. Vi blir garantert enige om prisen før vi starter - og evt annet arbeid du ønsker utført i forbindelse med fellingen av trær.

Ring i dag på 95 40 96 96, så kommer vi og ser uforpliktende på jobben så snart vi kan.

Trepleie

Vi utfører trepleie med profesjonalitet og presisjon, etter alle kunstens regler - slik det skal gjøres! Våre sertifiserte trepleiere/arborister har lang erfaring med å ivareta trær på en sikker og profesjonell måte.

For å sikre at trærne holder seg friske og attraktive er det svært viktig å ansette arborister som har den erfaring og teknisk ekspertise for å beskjære trær, spesielt store trær! Vi er stolte av å kunne tilby en rekke spesialtrepleie-tjenester til høy standard. Disse tjenestene tilbys til klienter som trenger mer lys i husene sine eller hagene, men som fortsatt ønsker å beholde trærne sine - og til dere hvis eneste mål er å gjøre trærne mer attraktive.

Trepleie består også av beskjæring av trær for å redusere risikoen for at deler av treet truer mennesker og eiendom.

Hensikten med trepleie er å gjenskape sunne og sikre trær med naturlig fasong.

Trepleie på treets premisser

Trepleie omfatter, i tillegg til beskjæring og tynning, også stell og bevaring av treets røtter. Riktig beskyttelse av rotsonen bevarer og forlenger treets levetid. Med vel utført beskjæring og trepleie bevares også det friske og estetiske skjønnhet av treet.

Før- og etterbilder av trepleie

Beskjæring av trær

Den mest vanlige å gjøre når det kommer til vedlikehold av trær, er å beskjære treet.

Hvorfor skal vi beskjære trær?
Fordi hver snitt vi gjør har et potensial til å endre treets vekst, bør ingen gren fjernes uten at det ligger en fornuftig tanke bak. Vanlige årsaker til beskjæring er å fjerne døde grener for å forbedre form og for å redusere risiko. Trær kan også beskjæres for å øke lys og luft på innsiden av treets krone eller til landskapet under. I de fleste tilfeller beskjæres gamle trær som et korrigerende eller forebyggende tiltak.

Rutinemessig tynning ikke vil ikke nødvendigvis bedre helsen til et tre. Trær produserer en tett krone av blader for å fremstille sukker som igjen er energi for vekst og utvikling. Fjerning av vegetasjon gjennom beskjæring kan redusere vekst og minke lagrede energireserver. Tung beskjæring kan være et betydelig stressmoment for treet og kan påvirke treets helse i negativ retning.

Riktig beskjæring
Beskjæringskutt bør gjøres rett utenfor grenens krage. Greinkragen inneholder stamme- eller modergrenvev, og bør ikke bli skadet eller fjernet. Hvis stammens krage har vokst ut på en død gren som skal fjernes, kutt da like utenfor kragen. Ikke kutt kragen.

Dersom en stor gren skal fjernes, bør vekten først reduseres. Dette gjøres ved å lage et hakk på undersiden av grenen, ca 30 til 45 cm fra grenens kontaktpunkt med stammen.

Lag det andre kuttet på oversiden av grenen, rett over – eller noen få cm lenger ut på grenen. Kutt helt av ved det ytterste hakket, og vi står igjen med en 30-45 cm stor grenstubbe. Deretter kutees grenen av like utenfor grenkragen. Denne teknikken reduserer muligheten for at bark blir revet opp.

Hvor mye bør beskjæres?
Mengden av levende treverk som bør fjernes, avhenger av treets størrelse, art og alder ( i tillegg til det opprinnelige målet med fjerningen). Yngre trær tåler en høyere prosentandel fjerning enn eldre trær gjør. Generelt bør ikke mer enn 25% av kronen bli fjernet på en gang – noe mindre for godt voksne trær.
Dersom vi fjerner kun en eneste gren med litt stor diameter, skaper vi et såpass stort sår at treet ikke kan være i stand til å lukke dette. Beskjæring bør utføres forsiktig i forhold til målet med beskjæringen – og med så lite tap som mulig av levende grener, og med minst mulig kuttsår av særlig størrelse.


I skogen vil naturen selv sørge for «beskjæringen», men trær vi har i hagen eller nært oss, krever et høyere nivå av omsorg for å opprettholde sin strukturelle integritet og estetikk. Beskjæring må gjøres med en forståelse av treets biologi. Feil beskjæring kan skape varig skade eller forkorte treets liv.

Teknikker ved beskjæring

Bestemte typer beskjæring kan være nødvendig for å opprettholde et gammelt tre i en sunn, trygg og attraktiv tilstand.

  • Rensking er fjerning av døde, døende, syke, svakt festet, og energiløse grener fra kronen av et tre.
  • Tynning er selektiv fjerning av grener for å forbedre struktur og å få større tilførsel av lys og luft til tre kronen. Ordentlig tynning åpner bladverket av et tre, reduserer vekten på tunge grener, og bidrar til å bevare treets naturlige form.
  • Løfting fjerner de nederste grenene fra et tre for å gi klaring for bygninger, biler, fotgjengere og utsikt.
  • Reduksjon reduserer størrelsen på et tre, ofte for å klarere mot strømledninger. o.l. Reduksjon av treets høyde eller utstrekning, oppnås best ved å beskjære hovedgrener og overganger til videregående grener – ned til 2. nivå grener som er store nok til å bære resten av trestrukturen (minst en tredjedel av diameteren av den kuttede stammen). I motsetning til toppkutting, bidrar en trereduksjon til å opprettholde treets opprinnelige form og struktur.

Bandasjering av trær
Forskning har vist at trebandasjer ikke reduserer forfall eller tiden det tar å lukke sår i treet, og hindrer sjelden insekt- eller sykdomsangrep. De fleste eksperter anbefaler at trebandasjer ikke brukes.

Lei en arborist
Beskjæring av store trær kan være farlig. Hvis beskjæring innebærer å arbeide over bakken eller bruke tungt utstyr, er det best å leie en profesjonell arborist. En arborist kan avgjøre hvilken type beskjæring som er nødvendig for å forbedre utseende, helse og sikkerheten til dine trær. En profesjonell arborist kan også tilby tjenester med trenet mannskap som har nødvendig sikkerhetsutstyr samt ansvarsforsikring.

Kronereduksjon

En kronereduksjon gjøres som oftest når et tre har blitt for stort for det området den ligger i. For eksempel kan store trær i små hager reduseres for å opprettholde en balanse med det omkringliggende området, slik som blokkering av solen, en fin utsikt eller at treet vokser i nærheten av bygninger.

Ved utførelse av kronereduksjon er nøyaktighet viktig for å opprettholde eller skape en naturlig og attraktiv form. Vi sjekker også treet for tegn på forfall eller skader og fjerner døde grener under kronereduksjonen.

Kronereduksjon innebærer å redusere størrelsen på et tre, med beskjæring over hele kronen.

Kronereduksjoner er angitt i prosent av treets krone. 25-30% er standard for en reduksjon, men vi kan alltid prøve å møte dine spesifikke behov.

Før- og etterbilder av kronereduksjon

Stubbe- og rotfjerning

Vi fjerner store røtter på eiendommen
med  stubbefresing,

Bortkjøring

Vi tilbyr bortkjøring av rester samt kutting av ved til kubber å 30 cm.

Ta en kikk på våre videoer

Dette sier kundene om oss

Når du velger Atlas Trefelling er du trygg!

  • Lang erfaring som arborister med trefelling og trepleie
  • Vi er forsikret for inntil 10. mill pr skadetilfelle!
  • Gjennomført profesjonalitet i jobben vi utfører
  • Avtalt pris - til avtalt tid

Kontakt oss

Send oss en uforpliktende forespørsel og beskriv gjerne hva du vil ha utført, så vil vi ta kontakt med deg snarest.

E-post: post@atlastrefelling.no

SEND EN MELDING TIL OSS

eller ring

95 40 96 9​6

Kontakt oss

Send oss en uforpliktende forespørsel ved hjelp av skjemaet - og beskriv gjerne hva du vil ha utført, så vil vi ta kontakt med deg snarest.
Dersom du vil ringe i stedet, er nummeret 95 40 96 96

Takk for meldingen din! Vi kommer veldig snart med en tilbakemelding til deg. Ha en fortsatt fin dag!
OBS: Meldingen ble ikke sendt. Ta kontakt på 95 40 96 96.