Beskjæring av trær

Beskjæring av trær

Den mest vanlige å gjøre når det kommer til vedlikehold av trær, er å beskjære treet. I skogen vil naturen selv sørge for «beskjæringen», men trær vi har i hagen eller nært oss, krever et høyere nivå av omsorg for å opprettholde sin strukturelle integritet og estetikk. Beskjæring må gjøres med en forståelse av treets biologi. Feil beskjæring kan skape varig skade eller forkorte treets liv.

beskjaeringHvorfor skal vi beskjære trær?

Fordi hver snitt vi gjør har et potensial til å endre treets vekst, bør ingen gren fjernes uten at det ligger en fornuftig tanke bak. Vanlige årsaker til beskjæring er å fjerne døde grener for å forbedre form og for å redusere risiko. Trær kan også beskjæres for å øke lys og luft på innsiden av treets krone eller til landskapet under. I de fleste tilfeller beskjæres gamle trær som et korrigerende eller forebyggende tiltak.

Rutinemessig tynning ikke vil ikke nødvendigvis bedre helsen til et tre. Trær produserer en tett krone av blader for å fremstille sukker som igjen er energi for vekst og utvikling. Fjerning av vegetasjon gjennom beskjæring kan redusere vekst og minke lagrede energireserver. Tung beskjæring kan være et betydelig stressmoment for treet og kan påvirke treets helse i negativ retning.

Flere grunner til å beskjære trær: Sikkerhet, klaring og forenlighet med andre elementer i et landskap er noen. Riktig beskjæring, med forståelse av treets biologi, kan sørge for god trehelse og -struktur – og samtidig forbedre estetiske og økonomiske verdier av våre landskap.


Når bør vi beskjære?

De aller fleste beskjæringer for å fjerne svake, syke eller døde grener, kan utføres når som helst i løpet av året – med liten effekt på treet. Det beste for vekst og sårheling er om beskjæring skjer før våren. Noen trær, som for eksempel lønn og bjørk, har en tendens til å «blø» hvis de beskjæres tidlig på våren. Det kan være skjemmende, men det er av liten betydning for treet.


Enkelte tresykdommer kan spres ved at beskjæringssår gir tilgang til patogener (sykdomsfremkallende stoffer). Mottakelige trær skal ikke beskjæres under aktive perioder hvor pollen spres. Tung beskjæring av levende vev like etter våren bør unngås, særlig på svake trær. Trærne har i denne perioden brukt mye energi for å produsere blader og tidlig skuddvekst. Fjerning av mye bladverk på det tidspunktet kan stresse treet.

bok3Riktig beskjæring

Beskjæringskutt bør gjøres rett utenfor grenens krage. Greinkragen inneholder stamme- eller modergrenvev, og bør ikke bli skadet eller fjernet. Hvis stammens krage har vokst ut på en død gren som skal fjernes, kutt da like utenfor kragen. Ikke kutt kragen.

Hvis en stor gren skal fjernes, bør vekten først reduseres. Dette gjøres ved å lage et hakk på undersiden av grenen, ca 30 til 45 cm fra grenens kontaktpunkt med stammen.

Lage det andre kuttet på oversiden av grenen, rett over – eller noen få cm lenger ut på grenen. Kutt helt av ved det ytterste hakket, og vi står igjen med en 30-45 cm stor grenstubbe. Deretter kutees grenen av like utenfor grenkragen. Denne teknikken reduserer muligheten for at bark blir revet opp.

Teknikker ved beskjæring

Bestemte typer beskjæring kan være nødvendig for å opprettholde et gammelt tre i en sunn, trygg og attraktiv tilstand.

Rensking –  er fjerning av døde, døende, syke, svakt festet, og energiløse grener fra kronen av et tre.
Tynning – er selektiv fjerning av grener for å forbedre struktur og å få større tilførsel av lys og luft til tre kronen. Ordentlig tynning åpner bladverket av et tre, reduserer vekten på tunge grener, og bidrar til å bevare treets naturlige form.
Løfting –  fjerner de nederste grenene fra et tre for å gi klaring for bygninger, biler, fotgjengere og utsikt.
Reduksjon – reduserer størrelsen på et tre, ofte for å klarere mot strømledninger. o.l. Reduksjon av treets høyde eller utstrekning, oppnås best ved å beskjære hovedgrener og overganger til videregående grener – ned til 2. nivå grener som er store nok til å bære resten av trestrukturen (minst en tredjedel av diameteren av den kuttede stammen). I motsetning til toppkutting, bidrar en trereduksjon til å opprettholde treets opprinnelige form og struktur.

Hvor mye bør beskjæres?
Mengden av levende treverk som bør fjernes, avhenger av treets størrelse, art og alder ( i tillegg til det opprinnelige målet med fjerningen). Yngre trær tåler en høyere prosentandel fjerning enn eldre trær gjør. Generelt bør ikke mer enn 25% av kronen bli fjernet på en gang – noe mindre for godt voksne trær.
Dersom vi fjerner kun en eneste gren med litt stor diameter, skaper vi et såpass stort sår at treet ikke kan være i stand til å lukke dette. Beskjæring bør utføres forsiktig i forhold til målet med beskjæringen – og med så lite tap som mulig av levende grener, og med minst mulig kuttsår av særlig størrelse.

Bandasjering av trær

Forskning har vist at trebandasjer ikke reduserer forfall eller tiden det tar å lukke sår i treet, og hindrer sjelden insekt- eller sykdomsangrep. De fleste eksperter anbefaler at trebandasjer ikke brukes.

Leie en arborist


Beskjæring av store trær kan være farlig. Hvis beskjæring innebærer å arbeide over bakken eller bruke tungt utstyr, er det best å leie en profesjonell arborist. En arborist kan avgjøre hvilken type beskjæring som er nødvendig for å forbedre utseende, helse og sikkerheten til dine trær. En profesjonell arborist kan også tilby tjenester med trenet mannskap som har nødvendig sikkerhetsutstyr samt ansvarsforsikring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.